Leczenie pasożytów

Candida albicans

Candida albicans

Candida albicans – objawy

Candida to mikroorganizmy, które powszechnie występują w przyrodzie. U większości ludzi występują na powierzchni skóry i błon śluzowych. Wchodzą w skład naszej mikroflory fizjologicznej. Ludzki układ odpornościowy nadzoruje obecność i liczebność populacji mikroorganizmów saprofitycznych, zapobiegając nadmiernemu namnażaniu się. Wraz z rozwojem medycyny nastąpił wzrost liczby infekcji drożdżakami Candida.

Zwykle występują one jako jednokomórkowce, są to małe, owalne komórki. Rozmnażają się głównie przez pączkowanie.

Do tej pory poznano ponad 150 gatunków Candida, ale zaledwie 15 z nich jest jako czynniki zakaźne. Częstotliwość występowania C. albicans spadła przez lata z 70% do 50%, natomiast coraz częściej przyczyną infekcji jest Candida glabrata.

Czy to już kandydoza?

Do powstania kandydozy czyli infekcji przyczynić mogą się: niedobór odporności, długi okres leczenia atybiotykami lub sterydami długotrwała hospitalizacja, stosowanie inwazyjnej diagnostyki, niewłaściwa dieta . Choroba objawia się jako infekcja skóry, błon śluzowych lub dowolnego narządu. U ludzi zwykle atakuje niektóre obszary skóry, krtani, dolnych dróg oddechowych, układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego.

U większości zdrowych ludzi C. albicans jest nieszkodliwym elementem naturalnej mikroflory skóry i przewodu pokarmowego. Jednak gdy jej rozrost nasila się w niekontrolowany sposób może spowodować powierzchowną kandydozę błony śluzowej (np. pleśniawka, drożdżyca pochwy).

U osób z obniżoną odpornością, C. albicans może przedostać się do układu krwionośnego i spwodować inwazyjną lub rozsianą kandydozę narządów wewnętrznych (nerki, śledziona, wątroba, mózg, płuca i in.). Taka ogólnoustrojowa rozproszona kandydoza jest bardzo trudna do rozpoznania i leczenia.

Niespecyficzne objawy zakażenia grzybiczego stwarzają trudności diagnostyczne i znacznie wydłużają czas rozpoznania oraz utrudniają zastosowanie odpowiedniego leczenia. Candida albicans jest dominującą przyczyną kandydozy, ale w ostatnich latach wzrósł współudział innych gatunków (C.glabrata). Rośnie też lekooporność grzybów na popularnie stosowane leki.

Czynniki ryzyka oraz leczenie zakażenia candidą

Candida albicans jest częstym czynnikiem szpitalnych zakażeń. Powoduje 15% wszystkich przypadków sepsy i 40% zakażeń szpitalnych krwi. C.albicans zaraża osoby o wysokiej, jak i obniżonej odporności. Infekcje są szczególnie poważne w grupie osób z AIDS, poddawanych chemioterapii nowotworów lub terapii z zastosowaniem leków, które prowadzą do obniżenia odporności organizmu oraz osób po przeszczepach.

Czynniki ryzyka wystąpienia inwazyjnej kandydozy można podzielić na dwie zasadnicze grupy: czynniki związane z gospodarzem (choroby immunosupresyjne, neutropenia, wiek i pogorszenie stanu klinicznego z powodu chorób) i czynniki zależne od opieki zdrowotnej (żywienie pozajelitowe, stosowanie cewnika, interwencje chirurgiczne, czy zażywanie antybiotykówi leków steroidowych). Najczęstszym zagrożeniem związanym z opieką zdrowotną jest długotrwały pobyt w szpitalu lub na oddziale intensywnej terapii.

Candida albicans, może wywołać ogólnoustrojowe zakażenia o współczynniku umieralności około 40%. Infekcje są wynikiem nadmiernej kolonizacji przewodu pokarmowego, w którym C. albicans jest częścią naturalnej mikroflory. Gdy układ odpornościowy zostaje naruszony, Candida może opuścić przewód pokarmowy i wywołać rozległe infekcje. Przez zmniejszenie ilości jej populacji w jelitach pacjentów wrażliwych można zapobiegać infekcjom.

Candida a dieta

Liczne badania sugerują, że spożywanie znacznej ilości węglowodanów prostych, takich jak glukoza, sacharoza, fruktoza lub maltoza, stanowi istotny czynnik ryzyka dla powstania kandydozy. Ograniczenie ich spożycia poprzez włączenie do diety zamienników w postaci ksylitolu lub sorbitolu może w znaczący sposób wpłynąć na kontrolowanie infekcji.

Dodatek oleju kokosowego do diety może stać się sposobem zmniejszenia C. albicans w jelitach. Model ten pozwala na badanie oddziaływań pomiędzy dietą każdego człowieka, a drobnoustrojami występującymi w jego organizmie oraz przyczynami, dla których niektóre z tych mikroorganizmów, w pewnych uwarunkowaniach, wywołują choroby.

Dowiedz się więcej o tym jakie testy na alergie i infekcje grzybiczne przeprowadzamy w naszym gabinecie oraz jak działa biorezonans magnetyczny.