Leczenie pasożytów

Badanie kału

Kał na pasożyty pobieramy w czasie pełni lub nowiu, kiedy robaki są najbardziej aktywne – w fazie rozrodu.

Pobieramy 3 próbki:

1-sza 1-2 dni przed pełnią lub nowiem

2-ga w czasie samej pełni lub nowiu

3-cia 1-2 dni po pełni lub nowiu

Do pojemnika na kał zakupionego w aptece małym patyczkiem lub specjalną łopatką nabieramy małe fragmenty kału z różnych fragmentów stolca : z części początkowej, środka , wnętrza, końca itd – kilka- kilkanaście ziaren wielkości grochu – w sumie zapełniamy 1/4 pojemnika na kał każdego dnia. Pojemnik cały czas przechowujemy w lodówce. Ostatniego dnia zawozimy do analizy do laboratorium.