Borelioza i koinfekcje

Kwestionariusz dr. Horowitza, a diagnostyka boreliozy

Kwestionariusz Prawdopodobieństwa Choroby Odkleszczowej

Diagnostyka boreliozy niestety jest niedoskonała. Wykonywane testy często dają wynik fałszywie ujemny. Poza tym ciężko jest stwierdzić czy krętki, które znajdują się w organizmie są żywe. Dlatego poza testami bardzo ważny, jest odpowiednio przeprowadzony wywiad z pacjentem, u którego istnieje podejrzenie boreliozy. Jednym z podstawowych narzędzi jest w tym wypadku kwestionariusz opracowany przez dr Horowitza.

Kwestionariusz Prawdopodobieństwa Choroby Odkleszczowej

Każdy wywiad wywiad z pacjentem powinien obejmować czynniki narażenia na ukąszenie kleszcza np.

 • pobyt w terenie endemicznym;
 • informację czy w przeszłości miało miejsce zapalenie stawów inne objawy choroby.

Brak informacji na temat ukłucia przez kleszcza nie wyklucza zakażenia krętkami borrelia. Bardzo dobrym kwestionariuszem do diagnozowania boreliozy jest Kwestionariusz Prawdopodobieństwa Choroby Odkleszczowej wg Dr Horowitza – lekarza zajmującego się leczeniem chorób bakteryjnych i wirusowych. Część pierwsza kwestionariusza obejmuje zagadnienia dotyczące częstości występowania niżej wymienionych objawów. Częstość występowania ocenia się w skali od 0-3, przy czym 0 oznacza brak danego objawy, a 3 częste występowanie.

Kwestionariusz dr Horowitza cz. 1

 1. Niewyjaśnione gorączki, poty, dreszcze lub uderzenia gorąca
 2. Niewyjaśnione chudnięcie lub przybieranie na wadze
 3. Zmęczenie, osłabienie
 4. Niewyjaśnione wypadanie włosów
 5. Powiększone węzły chłonne
 6. Ból gardła
 7. Bóle jąder lub miednicy
 8. Niewyjaśnione zaburzenia miesiączkowania
 9. Niewyjaśniony mlekotok lub ból piersi
 10. Wrażliwy pęcherz i zaburzenia funkcji pęcherza
 11. Dysfunkcja seksualna, spadek libido
 12. Rozstrój żołądka
 13. Zaburzenia wypróżnień (zaparcia lub biegunki)
 14. Ból klatki piersiowej lub żeber
 15. Duszność lub kaszel
 16. Palpitacje serca, nierówny rytm serca
 17. W wywiadzie szmery w sercu lub wypadanie płatka zastawki
 18. Obrzęk lub ból stawów
 19. Sztywność karku lub pleców
 20. Bóle lub kurcze mięśni
 21. Tiki twarzy i drgania mięśni
 22. Bóle głowy
 23. Trzeszczenie karku lub sztywność
 24. Mrowienie, drętwienie, palenie, uczucie kłucia
 25. Paraliż nerwu twarzowego (objaw Bella)
 26. Oczy/wzrok: podwójne lub nieostre widzenie
 27. Uszy/słuch: brzęczenie, dzwonienie, ból ucha
 28. Nasilona choroba lokomocyjna, zawroty głowy
 29. Zamroczenie, zaburzenia równowagi i problem z chodzeniem
 30. Drżenie
 31. Zamieszanie, problem z myśleniem
 32. Problem z koncentracją i czytaniem
 33. Zapominanie, słaba pamięć krótka
 34. Dezorientacja: gubienie się, chodzenie do niewłaściwych miejsc
 35. Trudności z mową i pisaniem
 36. Huśtawki nastroju, drażliwość, depresja
 37. Zaburzenie snu: długi sen, problem z zasypianiem, wczesne budzenie się
 38. Nasilone objawy zatrucia po alkoholu

Uzyskane podczas wywiadu punkty sumuje się i zapisuje wynik.

Kwestionariusz dr Horowitza cz. 2

Część druga obejmuje najczęstsze objawy choroby takie jak: zmęczenie; zapominanie, słaba pamięć krótkotrwała; ból lub obrzęk stawów, mrowienie, drętwienie, palenie, uczucie kłucia; zaburzenie snu: długi sen, problem z zasypianiem, wczesne budzenie się. Jeżeli przy tych objawach pacjent w części pierwszej postawił ,,3’’ to należy do każdego z nich doliczyć po pięć punktów i zsumować kolejny wynik.

Kwestionariusz dr Horowitza cz. 3

 1. W trzeciej części kwestionariusza należy zakreślić stwierdzenie, które najlepiej opisuje pacjenta. I kolejny raz zsumować punkty.
 2. Miałeś ukąszenie kleszcza bez towarzyszącej wysypki oraz bez objawów grypopodobnych. 3 punkty
 3. Miałeś ukąszenie kleszcza, rumień migrujący lub wysypkę a po nich objawy grypopodobne. 5 punktów
 4. Mieszkasz w rejonie określanym jako endemiczny dla boreliozy*. 2 punkty
 5. U członka twojej rodziny zdiagnozowano Boreliozę lub inna chorobę odkleszczową. 1 punkt
 6. Doświadczasz wędrujących bóli mięśniowych. 4 punkty
 7. Doświadczasz mrowienia/palenia/drętwienia, które wędruje, znika i pojawia się. 4 punkty 8. Zdiagnozowano u ciebie wcześniej zespół przewlekłego zmęczenia lub fibromialgię. 3 punkty
 8. Zdiagnozowano u ciebie wcześniej chorobę autoimmunologiczną (toczeń, stwardnienie rozsiane [SM], reumatoidalne zapalenie stawów [RZS]). 3 punkty
 9. Badania w kierunku Boreliozy wyszły u ciebie dodatnio (IFA, ELISA, Western Blot, PCR lub inne). 5 punktów’’

Kwestionariusz dr Horowitza cz. 4

W części 4 kwestionariusza ocenia się subiektywnie całościowy stan zdrowia. Pacjent musi odpowiedzieć na pytanie: przez ile dni z ostatnich 30 stan jego zdrowia fizycznego był zły. Ilości dni należy podporządkować punkty:  0–5 dni = 1 punkt; 6–12 dni = 2 punkty; 13–20 dni = 3 punkty 21–30 dni = 4 punkty. Następnie tak samo należy postąpić z oceną zdrowia psychicznego i przyporządkować punktację według takiej samej skali jak dla zdrowia fizycznego.

Podsumowanie

Punkty z każdej części kwestionariusza należy zsumować i ocenić według następującej skali:

 • > 46 punktów- wysokie prawdopodobieństwo choroby odkleszczowej
 • 21- 46 istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia choroby
 • < 21 niskie prawdopodobieństwo

Poniżej znajduje się link do oryginalnego kwestionariusza, który można wypełnić samodzielnie w domu.

http://medicavollapoznan.eu/userfiles/files/KwestionariuszdrHorowitza.pdf