Borelioza i koinfekcje

Borelioza – choroba z Lyme

borelioza 1

Czym jest borelioza?

Borelioza, inaczej choroba z Lyme jest wielozakładową chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie – krętki: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii i wiele innych, przenoszoną na człowieka i niektóre inne zwierzęta przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Jest to najczęstsza choroba odkleszczowa. Zakażenie następuje przez ślinę lub wymiociny kleszcza. Rezerwuarem krętków Borrelii są liczne gatunki zwierząt, głównie gryzonie, ale również np. Sarny.

Objawy choroby

Wczesne objawy choroby obejmują powstanie charakterystycznego rumienia wędrującego oraz objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, ból głowy, bóle stawów i mięśni, osłabienie. Rumień wędrujący jest najczęstszym objawem wczesnej postaci boreliozy , ale występuje jedynie u ok. 30-35% zakażonych. Te objawy ustępują w ciągu 3 miesięcy i u części chorych rozwija się postać wczesna rozsiana, która może przebiegać pod postacią zapalenia stawów lub neuroboreliozy albo (rzadziej) zapalenia mięśnia sercowego.

Po wielu latach od zakażenia u części chorych dochodzi do zanikowego zapalenia skóry, przewlekłego zapalenia stawów, powikłań neurologicznych.

Choroba z Lyme – historia

Najstarszy znany ludziom przypadek boreliozy to Ötzi z Tyrolu sprzed 5300 lat, w ciele którego odkryto obecność krętka Borrelii i stwierdzono upośledzenie ruchowe spowodowane chorobą. Pierwszy raz opisano tę chorobę w Old Lyme w stanie Conecticut u tuzina dzieci ukąszonych w przeszłości przez kleszcze z objawami obrzęku stawów.

Krętki Borrelia burgdorferi po dostaniu się do organizmu błyskawicznie rozsiewają się przez krew. Później unikają płynów ustrojowych, żyją w tkance łącznej, łatwo przechodzą przez barierę krew-mózg. Mają bardzo powolny metabolizm i długi cykl biologiczny. Są polimorficzne i zmienne antygenowo, tworzą kompleksy immunologiczne i działają immunosupresyjnie, inicjują choroby autoimmunologiczne.Jedną z metod wykrywania choroby jest diagnostyka boreliozy za pomocą biorezonansu magnetycznego.

Borelioza leczenie niekonwencjonalne

Borelioza jest chorobą wymagająca użycia mocnych leków farmakologicznych. Terapię może wspomóc niekonwencjonalne leczenie jak np. stosowanie ziołolecznictwa. Jest to jednak jedynie dodatek.