Borelioza i koinfekcje

Borelioza a serce. Z jakimi chorobami można pomylić boreliozę?

borelioza a serce

Przebieg boreliozy u osoby zakażonej może być bardzo różny. Zależy to głównie od gatunku krętka oraz od cech osobniczych osoby zarażonej- różna wrażliwość na infekcje, zmienność mechanizmów immunologicznych i autoimmunologicznych. W piśmiennictwie boreliozę nazywa się ,,wielkim naśladowcą’’ ponieważ dzięki jej cechom charakterystycznym może naśladować niemal każdą chorobę.  Obraz kliniczny boleriozy może wyglądać jak uszkodzenie mózgowia, układowe zapalenie naczyń lub demielinizacje, dlatego często mylona jest z m.in.: stwardnieniem rozsianym, stwardnieniem zanikowym bocznym, chorobą Parkinsona i różnymi chorobami psychicznymi.

Boreliozowe zapalenie serca

Borelioza może dawać również objawy sercowo-naczyniowe, które obserwowane są rzadko, ale biorąc pod uwagę aktualne statystyki, problem może być coraz bardziej powszechny. Borelioza dotykając układu sercowo-naczyniowego manifestuje się najczęściej jako boreliozowe zapalenie serca, które objawia się zaburzeniami czynności układu bodźcoprzewodzącego, zastoinową niewydolnością serca, zaburzeniami kurczliwości mięśnia sercowego, zapaleniem osierdzia, czy też nagłym zgonem sercowym. Takie objawy w przebiegu boreliozy mogą naśladować ostry zespół wieńcowy. W artykule Pawła Rostoff i in.: Boreliozowe zapalenie serca manifestujące się jako ostry zespół wieńcowy przedstawiono przypadek 26 letniego pacjenta, u którego  dniu przyjęcia do szpitala występowały silne i piekące bóle za mostkiem z niekorzystnym obrazem EKG i badaniami laboratoryjnymi.  Po przeprowadzonym wywiadzie z pacjentem okazało się, że pacjent został 10 miesięcy wcześniej ukąszony przez kleszcza, co dało objaw w postaci rumienia wędrującego, którego pacjent nie leczył. Podczas diagnostyki serologicznej potwierdzono, że pacjent choruje na boreliozę. U pacjenta stwierdzono boreliozowe zapalenie serca.

Borelioza z Lyme może imitować niemal każdą inną jednostkę chorobową, w tym w/w ostry zespół wieńcowy. Istnieje również wiele innych schorzeń, na które chorzy leczą się latami nie mając pojęcia, że początkiem ich problemów zdrowotnych było ukąszenie przez kleszcza.

Lista niektórych  chorób, które może imitować borelioza:
  • depresja, zaburzenia lękowe, psychozy
  • autyzm, zespół Aspergera
  • ADHD
  • RZS
  • toczeń
  • padaczka

Badania na boreliozę Wrocław

Aby skutecznie walczyć z chorobą wpierw potrzebne są odpowiednie badania na boreliozę – Wrocław i inne większe miasta posiadają wiele poradni leczenia boreliozy w których można przeprowadzić testy na obecność krętka.  Dopiero po postawieniu diagnozy można rozpocząć odpowiednią terapię.

Bibliografia:

  1. Rostoff P. i in.: Boreliozowe zapalenie serca manifestujące się jako ostry zespół wieńcowy, Chorzy trudni nietypowi/Case report